Stopi na pot globoke povezanosti s Seboj

Spojitev
telesne psihoterapije
z energijsko psihologijo

Najpomembnejši korak, ki ga lahko posameznik sprejme v svojem življenju, je korak proti spremembi. Za ta korak je potrebna merica poguma, zaupanja in ranljivosti.

Cilj obiskovanja terapij je svoje delčke povezati v celoto. Z razumevanjem in prepoznavanjem naših notranjih procesov, ki jih vodijo telo, občutki, misli in prepričanja, spoznavamo svoj notranji svet doživljanja. Od tega sveta nismo ločeni, ampak se v nas slika v vsakem primeru – podzavedno ali zavestno. 

Naš notranji svet je iztočnica in temelj, iz katerega ustvarjamo, živimo in se drug z drugim povezujemo. V njem – v sebi – naše Bitje vedno hrepeni po ravnotežju. Če do harmonije znotraj nas ne pride z našo voljo, nas Življenje samo napoti v njeno smer. 

Ne išči sebe v svetu.

Spoznaj svet v

Sebi.

Naša pod-zavest je zakladnica spominov. Je tudi “nepridiprav”, če v življenju delujemo izključno iz vzgibov, ki izhajajo iz nje. 

Podzavedno pomeni, da je “pod našo zavestjo” in skozi naše telo deluje avtomatsko. Če delujemo na tak način, svoje življenje ne usmerjamo zavestno v smeri svojih želja, ampak ga vodi program avtopilota, ki je skupek naših podzavednih misli, prepričanj, občutkov in telesnih spominov preteklosti. 

Vsakega človeka je do neke točke oblikovala njegova preteklost. Na podlagi izkušenj, ki smo jih skozi trenutke in dogodke nabrali ter shranili v svoj um-telo sistem, smo oblikovali identiteto, skozi katero delujemo v in sodelujemo s svetom. Ta identiteta je popačena slika naše preteklosti in ne izraža tega, kar smo v resnici. 

Kot otroci smo zavoljo preživetja in samoohranitve dele sebe velikokrat zapustili. Ko ponovno iščemo stik z najbolj prvinskimi in avtentičnimi oblikami sebe, se iz podzavednega v našo zavest prezrcalijo fraktali potlačenih delov naše psihe. Ustvari se okno priložnosti, kjer lahko do teh delčkov sebe razvijemo drugačen odnos, se tako osvobodimo primeža preteklosti in stopimo v stik s svojo esenco.

Ko stopam proti Sebi,

spoznam, da sem Dom.

Četudi stopam v neznano,

čutim, da se Pot piše sama.

Zaupam.

Proces celostnega zdravljenja

Človek je sestavljen iz več dimenzij: telesne, čustvene, umske in duhovne. Te dimenzije bivanja so med seboj neločljive in neposredno vplivajo ena na drugo, zato je pri celostnem zdravljenju pomembno zaobjeti vse nivoje bitja.

Na terapijah je v ospredju delo s telesom, ki predstavlja zemljevid naše čustvene in umske identitete. Vse, kar je za našo psiho preveč, bo namreč nase prevzelo telo. S čutenjem in poznavanjem lastnega telesa vstopamo v proces utelešanja, v katerem iščemo stik s svojim telesom, bolečinskimi jedri in podzavednimi vsebinami. Prav tako se naučimo razvijati bolj zavesten odnos do notranjih mehanizmov – do delov sebe – in življenja na splošno. 

V popolnem stiku s seboj smo, ko je naše telo mirno in pretočno, misli pa usklajene z našo namero, duhom in poslanstvom. Če se v svojem telesu ne počutimo dobro, se nismo zmožni popolnoma sprostiti in začutiti varnosti, ki je pomemben dejavnik pri umiritvi celotnega organizma in vzpostavljanju notranje homeostaze. 

Ne-varnost največkrat občutimo, ko doživljamo intenzivnejše občutke, neprijetne ali vsiljive misli, telesno bolečino, strah, nezmožnost odločitve, težave v odnosih, finančne težave, prestop osebnih mej, izgubljenost, nemoč, oziroma ko nimamo orodij in znanj, kaj z vsemi temi notranjimi vsebinami narediti in kako jih razrešiti.

S pomočjo terapij prepoznavamo omejujoča prepričanja in dotrajane vrednostne sisteme, ki nam ne služijo več ter opazujemo tesno povezavo med telesom in čustvi. Velik del terapije predstavlja tudi razvijanje čustvene inteligence – učenje, kako svoja čustva zaznati, občutiti in kako svoja čustva na primeren in pozitiven način sprostiti. Skupaj in prilagojeno posamezniku spoznavamo delovanje njegovih podzavednih vzorcev in se učimo, kako najti stik s svojim telesom, pozabljenimi delčki in notranjim vodstvom, ki je vedno prisotno. Ustvarimo nove možnosti in pozitivne izkušnje znotraj sebe ter tako vplivamo na sprostitev zakrčenosti v telesu in nevtralizaciji podzavednih vsebin. Iz zapuščenih koščkov in pozabljenih delčkov se naučimo tvoriti celovitost, in sebe, z vsem kar doživljamo, sprejemati v polnosti. 

Telo je iskreno in izraža tisto, kar smo potlačili. Točno to, kar je trenutno prisotno v nas in našemu življenju, je naš kažipot do notranje osvoboditve in razrešitve – sprejemanje trenutne situacije in svojih nepopolnosti, soočanje z lastnimi strahovi, sencami in krhkostjo, sprejemanje odgovornosti za svoje življenje. 

Skozi proces celostnega zdravljenja se naučimo dovoliti, da vse, kar vznikne znotraj nas, odsluži svojemu namenu, in to povabilo/sporočilo znotraj svojega polja integriramo z zavedanjem. 

Na tem svetu nisem sam.

Tukaj smo, da si del Poti olajšamo.

Povezujem se.

Terapevtski odnos ponuja novo izkušnjo, znotraj katerega je delčke sebe varno deliti. Terapevt ustvarja varen prostor, v katerem lahko posameznik deli svoje izzive in doživljanja, osmišlja svoje delovanje, preskakuje trenutne ovire in se celostno razvija.

V takem prostoru se vzpostavi polje ljubezni, zaupanja in sprejemanja. Ko nam je dovoljeno doživljati vse, kar doživljamo, in čutiti vse, kar čutimo, odpadejo maske skrbno in premišljeno zgrajenih identitet, skozi katere smo se prikazovali svetu. 

Ni več prostora za pretvarjanje, ker to ni več potrebno. 

Glavni cilji in pozitivni učinki obiskovanja terapij

Človek je navidezno v nenehnem razvijanju. Skozi valovanje in izzive, ki nam jih življenje ponuja, rastemo in se nadgrajujemo. 

Spoznavanje svojih človeških mehanizmov nam sčasoma omogoči spoznanje, da smo več kot pojavnost občutkov, čustev in misli, ki se projicirajo na platno Tišine. Navidezno nenehno razvijanje se v tej točki samorealizacije preobrazi v notranje mirovanje, v katerem se porajajo vsi izrazi življenja. 

Ta Resnica nas osvobodi in seznani s preprostostjo bivanja.

Vsako bitje je pripravljeno na to spoznanje, ker vsako bitje to že JE. Je pa res, da tudi ob samorealizciji še vedno bivamo v telesu, ki nosi našo osebno zgodbo, spomine iz preteklosti in se dnevno srečuje z življenjskimi izzivi. Tako kot je pomembno spoznavati delovanje naših mehanizmov, jih je tudi pomembno razumeti in se znotraj njih naučiti delovati. 

Ko prepoznam

Sebe,

vse ostale želje zbledijo.

Za prijavo ali več informacij o individualnih celostnih terapijah pokliči na številko 031-810-979 (Zala)

ali se prijavi s klikom na spodnji gumb. 

Terapije možne v živo ali na daljavo preko spletnih aplikacij.