To, kar potrebuješ za
zdravljenje, je že znotraj tebe

Včasih je bolečina tako globoka in boleča, da se z njo težko soočimo. V izogib neprijetnim občutkom uporabljamo načine, ki nas od sebe velikokrat oddaljujejo in izklapljajo.

Dokler bolečina ne postane tako velika ter dosedanje strategije neuspešne, da to močno vpliva na naše delovanje v našem življenju. Kar naenkrat lahko čutimo, da smo obstali, smo depresivni, anksiozni, panični, tesnobni, nezadovoljni, ali pa ne vemo, kaj narediti z vsemi občutki, ki poplavljajo naše telo. 

Vstopi v 

terapevtski proces

V tem odnosnem prostoru ti lahko pomagam poiskati varnost znotraj svojega telesa, začutiti občutke, ki te preplavljajo, ter podpreti spoznavanje različnih delov tvojega notranjega ustroja in potencialov. 

Sama verjamem, da vsa modrost, ki jo potrebuješ za zdravljenje, že obstaja znotraj tebe. S to zdravilno silo je potrebno vzpostaviti stik in se jo naučiti negovati.

MOJE IME JE ZALA.

Svojim klientom ponujam integrativno terapijo, ki se osredotoča na resolucijo travme. V svojo prakso sprejemam vse, ki se soočajo z anksioznostjo, depresijo, paničnimi napadi, izgorelostjo, težavami s samopodobo in samozavestjo, s čustveno poplavljenostjo, odnosno obsesivno kompulzivno motnjo, težavami v odnosih, težavo z identiteto, s (kompleksnim) PTSD-jem, težavami pri postavljanju osebnih mej, … Prav tako pa sprejemam tudi posameznike, ki se želijo v svoj notranji svet poglobiti in ga raziskati. 

Integrativna terapija je celostna terapija, ki zajema kompleksno naravo človeka, odnosov in življenja. Bistvo procesa je klientu omogočiti varen prostor, kjer poglobljeno raziskuje in spoznava svoj notranji svet. 

V terapevtskem procesu uporabljam 

naslednje pristope in tehnike:

Integrativna telesno usmerjena terapija, katere cilj je resolucija travme. Naš odziv na travmatičen dogodek se je zapisal tako v naše možgane kot tudi telo, zato je pomembno, da do razrešitve in integracije pride na vseh nivojih. Delo s telesom in našim živčnim sistemom je ključen del ozdravitve.

Naš notranji svet je ekologija različnih sistemov in podsistemov, ki so med seboj povezani. Vsak del naše psihe in našega telesa nosi svoja bremena, naloge, prepričanja, ideje in namen. Slednji je vedno dobronameren, a ne vedno v naše dobro. 

NeuroAffective Touch je tehnika, kjer se terapevtski dotik (velja samo s konsenzom klienta) uporablja kot ključen most do usklajevanja ter integracije uma in telesa. Naslavlja čustvene, odnosne in razvojne primanjkljaje, ki se jih izključno z verbalnimi tehnikami ne moremo dotakniti in razrešiti. 

Prebudil/a boš modrost, ki je naravno del tvojega bitja, ter spoznal/a dele sebe, ki potrebujejo tvojo pomoč. 

Naučil/a se boš povezati s svojim jedrom in prepoznati, kakšne (ne)primerne načine uporabljaš za soočanje z življenjskimi dogodki in situacijami.

Usvojil/a in ponotranjil/a boš orodja, ki so specifično primerna za tvoje psihofizično stanje in homeostazo. 

Vrnil/a si boš sposobnost sočutnega sprejemanja in razumevanja vseh svojih delov. 

Potek najinega sodelovanja

Prijavi se na 20-minutni brezplačen posvet, kjer bova preko videoklica ali klica ugotovila, če sva kompatibilna. 

Če se odločiš za sodelovanje, imaš na voljo:

– 50-minutna seansa 1x/teden;

– 50-minutna seansa 1x/14 dni;

– 90-minutna seansa 1x/teden ali

– 90-minutna seansa 1x/14 dni. 

Terapije potekajo toliko časa kot jih potrebuješ za svojo razrešitev in postavitev ter dolgoročno niso časovno omejene. 

Seanse se trenutno izvajajo preko spleta.

Za prijavo ali več informacij o integrativni terapiji pokliči na številko 031/810-979

ali se prijavi s klikom na spodnji gumb. 

Za vedoželjne

V samem terapevtskem pristopu so v ospredju trije aspekti, ki neodvisno vplivajo drug na drugega:

telo, um in zavest

Telo je zemljevid naše čustvene in umske identitete. Bolj kot to, kako naše telo izgleda (čeprav je pomembna tudi drža in gibanje telesa), se v terapevtskem smislu ukvarjamo z vprašanjem, kaj se znotraj našega telesa dogaja; kaj naše telo nosi v obliki občutkov, čustev, misli, krčev in mišičnih oklepov. 

 

S čutenjem in (pre)poznavanjem lastnega telesa vstopamo v proces utelešanja, v katerem iščemo stik s svojim telesom, njegovo zgodovino in njegovimi trenutnimi potrebami. 

 

Naša soma – telo – venomer govori z nami, vendar uporablja svoj jezik. Telo z nami komunicira preko senzacij (vroče, hladno, mravljinčenje, …), užitka, bolečine (kronične bolezni in bolečine, akutna stanja, nespečnost, alergije, …), drže, gibov, dihanja, uporabe prostora, neverbalne komunikacije. 

 

Telo je velik del enačbe pri celostnem zdravljenju in prehajanju v stik z našim realnim stanjem in počutjem.

 

Velikokrat za predelavo tistega, kar je zapisano v naših celicah, tkivih in telesu ne potrebujemo umskega raziskovanja in brskanja po preteklosti, ampak je dovolj nežna prisotnost, ki telesu nudi prostor za svobodno izražanje energijskega naboja. 

Naš notranji svet je sestavljen iz različnih delov. Lahko bi celo rekli, da v polju svojega um-telo sistema nosimo svojo notranjo družino, pleme, celotno ljudstvo. Vsak ta del ima svoje interese, starost, talente in temperament.

 

V drugih terapevtskih pristopih te dele imenujejo tudi podosebnosti, notranji karakterji, arhetipi, ego stanja, notranji objekti in glasovi.

 

V IFS-ju pa te dele imenujemo preprosto DELI, ker je v terapevtskem procesu to najbolj naravno in preprosto. 

 

Pomembno je, da razumemo, da je vsak del samostojen, avtonomen umski sistem – vsak s svojim značilnim razponom emocij, stilom izražanja, sposobnostmi, željami in pogledi na svet. 

Kdo opazuje, gleda, zaznava, razume, čuti, komunicira, sočutno drži prostor in ljubi vse naše dele? 

 

Ezoterična duhovna tradicija pozna različna imena za sedež zavesti. Nekateri ga imenujejo ‘notranja svetloba’; budisti ga imenujejo ‘rigpa’; hindujci ‘Atman’; teolog in filozof 13. stoletja, Meister Eckhart, ga je poimenoval ‘Godseed’ – Božje seme; Sufiji so ga poimenovali ‘Beloved’ – Ljubljeni – oziroma ‘God within’ – Bog znotraj.

 

V IFST-ju ta sedež zavesti, ki je ključ do mentalnega ravnovesja in notranje harmonije, imenujemo ‘Self’. Naš večplastni um se poraja v polju Self-a, in ko delom zmanjka dostop do te centrifugalne sile, vstopijo v notranji konflikt in so neobvladljivi. Ko vlogo vodje  – ljubečega starša – prevzame Self, deli izgubijo svoj naboj in dovolijo, da so vodeni. 

 

Vsi se rodimo kot čista zavest. Ta se skozi faze odraščanja ne razvija ali spreminja, ampak ga déli, ki jih skozi svoj razvoj ponotranjimo, prekrijejo in naše življenje vodijo namesto njega. Ko ponovno odkrijemo svoj izvor zavestne moči, sočutja in poguma, se déli naravno transformirajo in sprostijo. 

 

Self tako ni samo pasiven opazovalec, ampak je miren voditelj, ki ve, kako se v določenih situacijah odzvati na turbulence in nihanja ostalih delov. 

 

Sam po sebi nima nobene agende. Ima pa namen in sposobnost v vsak sistem, ki se ga dotakne, vnesti harmonijo, zdravljenje, ravnotežje in povezanost. 

 

Največji cilj IFS-ja je, da nam preprosto ponudi več dostopa do naše esence; da lahko v svoje življenje in na naš planet vnesemo več energije, ki prihaja iz našega izvora. 

“The Soul (the Self) is that life giving core of the human self, with its hunger for truth and justice, love and forgiveness… when we catch sight of the soul, we can become healers in a wounded world – in the family, in the neighbourhood, in the workplace, and in political life.”

– P. Palmer